TANJA KOISTILA
<<<<

THE VALUE OF HANDS
videoteos, 2013
kesto 1'56''
stereo ääni
toteutettu FemLink -videokollaasiin, aihe: protesti

THE VALUE OF HANDS
videowork, 2013
duration 1'56''
stereo sound
created for FemLink -videocollage, topic: protest